Instytut Mikołowski ogłasza XXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI im. Rafała Wojaczka.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy

w czterech egzemplarzach,

opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło - zawierającą dane autora

(imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy),

i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego

(Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001)

za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie -

do dnia 6 maja 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

 

Instytut Mikołowski

ul. Jana Pawła II 8/5

43 – 190 Mikołów

 


 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału)

nastąpi 11 maja 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Ewa Olejarz

Joanna Oparek (przewodnicząca)

Karina Stempel.

 

 

 Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193

 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl