Informator miesięczny

Sprawozdanie za okres od 18. 03 do 18.04. 2017


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 – Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z pisarzem, poetą i reżyserem Andrzejem Titkowem, zwiazane z promocją jego wyboru wierszy Pieśń pod pieśniami (wyd. Austeria, Kraków, 2016).

2 -  Zorganizowaliśmy spotkanie z Jackiem Podsiadło, podczas którego był promowany najnowszy tom poety Włos Breugeta (2016).

3 – W siedzibie IM oraz w Galerii MDK Mikołów odbył się wernisaż Malarstwa Agnieszki Czyżewskiej, wystawie której towarzyszy wydany wspólnie (IM i MDK) katalog zawierający przekrój dorobku artystycznego autorki.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Sfinalizowaliśmy kształ współpracy IM z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Fundacją Miasto Literatury dotyczący współpracy przy tegorocznym Festiwalu Miłosza.

2 - Ukończyliśmy prace nad publikacją książki historycznej Ryszarda Szendzielarza Saga rodziny Bernarda Krawczyka.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Trwają przygotowania do promocj książek opublikowanych przez IM: Witold Wirpsza Varia, tomu wierszy Krzysztofa Karsaka oraz tomu wierszy Piotra Kępińskiego.

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania książek do wydania pod kątem redakcyjnym: Piotr Kępiński Ludzkie, nieludzkie (tom wierszy), Zbigniew Mikołejko Gorzkie żale, Waldemar Jocher Incipit.

 


 

Sprawozdanie za okres od 18.01 do 18.02.2017 r.


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 – Zorganizowaliśmy promocję książki Rafała Wojaczka Nie te czasy. Utwory nieznane, wydanej przez IM z środków MKiDN z udziałem redaktora tomu Konrada Wojtyły (Uniwersytet Szczeciński)

2. W siedzibie IM dokonano realizacji filmu dokumentalnego o Macieju Meleckim jako poecie - w reż. Dagmary Drzazgi, na zamówienie TVP 3, którego emisja nastapiła na antenie stacji w lutym br.

3 – Sporządzono sprawozdanie budżetowe i merytoryczne za pierwszy miesiąc 2017 r.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Zostały opublikowane książki: Krzysztof Karasek Przyszedł człowiek, żeby chłostać morze (tom wierszy).

IM otrzymał dotację z środków MKiDN na wydanie dwu książek w tym roku w wysokości: 35 000 zł.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Trwają przygotowania do promocj książek opublikowanych przez IM: Witold Wirpsza Varia, tomu wierszy Krzysztofa Karsaka.

 

D - inne:

1 - Trwają przygotowania książek do wydania pod kątem redakcyjnym: Piotr Kępiński Ludzkie, nieludzkie (tom wierszy), Petr Hruska Darmaty (wydawnictwo przygotowywane na tegoroczny Festiwal Miłosza w Krakowie)

 

 


 

Sprawozdanie za okres od 18.11 do 18.12.2016 r.


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 – Zorganizowaliśmy XXV Turniej Jednego Wiersza im. R. Wojaczka – jurorką tegorocznej edycji była Barbara Klicka

2 – Zorganizowaliśmy promocję tomu esejów krytyczno – literackich Janusza Drzewuckiego pt. „Środek ciężkości” - wydanych przez IM

3 Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie wydawnictw książkowych IM na rok 2017 ze środków MKiDN.

4 – Sporządzono sprawozdanie budżetowe na dzień 30.XI. 2016 o stanie należności oraz o stanie zobowiązań IM.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Ukończyliśmy prace merytoryczne związane z publikacją książek: Rafał Wojaczek Nie te czasy – Utwory nieznane oraz Marian Ucherek – Paweł Krawczyk. Historia mikołowskich wodniaków.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Trwają przygotowania do promocji dwu książek opublikowanych w grudniu 2016 – R. Wojaczek Nie te czasy. Utwory nieznane i Witold Wirpsza Varia.

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania książek do wydania pod kątem redakcyjnym: Piotr Kępiński Ludzkie, nieludzkie (tom wierszy).

 

 


 

Sprawozdanie za okres od 18.10 do 18.11. 2016 r.


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 – Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie Kariny Stempel, związane z promocją jej najnowszego tomu wierszy Noc w nome – prowadzenie Olgerd Dziechciarz.

2 – Zorganizowaliśmy spotkanie wokół najnowszej książki Marcina Świetlickiego Drobna zmiana (Wydawnictwo a5) – prowadzenie Krzysztof Siwczyk.

3 Udział pracowników IM (M. Melecki i Krzysztof Siwczyk) w imprezie literackiej Zbieg Poetycki NaDziko, odbywającej sięw ramach tegorocznego Festiwalu Ars Cameralis w Katowicach.

4 – Sporządzono sprawozdanie budżetowe na dzień 31.X. 2016 o stanie należności oraz o stanie zobowiązań IM.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Ukończyliśmy prace merytoryczne związane z publikacją książek: Rafał Wojaczek Nie te czasy – Utwory nieznane oraz Vlado Zabot Mora bukowa – dofinansowanej przez Słoweński Związek Pisarzy w Lubljanie (Słowenia)

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Trwają przygotowania opracowania szczegółowego planu finansowego IM na rok 2017.

2 – Prowadzimy działania przygotowawcze związane z pozyskaniem środków finansowych z MKiDN na rok 2017.

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania książek do wydania pod kątem redakcyjnym: Marian Uherko – Paweł Krawczyk. Historia mikołowskich wodniaków, Witold Wirpsza Varia – pozycja dotowana przez MKiDN.

 

 


 

Sprawozdanie za okres od 18.09 do 18.10.2016 r.


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 – Zorganizowaliśmy Mikołowski Zatarg Poetycki (22-23.09). Pierwszego dnia odbył się wernisaż obrazów Respazjana (siedziba IM) i Otwarty Turniej Jednego Wiersza połączony z wieczorem autorskim Joanny Oparek (siedziba MŚiW). Drugiego dnia obyło się spotkanie promocyjne najnowszej książki poetyckiej Cezarego Domarusa cargo, fracht (siedziba IM) oraz nastąpiły prezentacje poetyckie zaproszonych poetów na mikołowskim rynku. Całość została zwieńczona koncertem Tymona Tymańskiego.

2 – Zorganizowaliśmy spotkanie wokół nowej książki Marka Hłaski - Najpiękniejsze lata naszegożycia, zawierającej nieznane dotąd utwory literackie. W spotkaniu wzięli udział: Radosław Młynarczyk – redaktor tomu i Agnieszka Czyżewska – spadkobierczyni praw autorskich Hłaski.

3 – Sporządzono sprawozdanie budżetowe na dzień 30.IX. 2016 o stanie należności oraz o stanie zobowiązań IM.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Ukończyliśmy prace merytoryczne związane z publikacją książek poetyckich: Antoni Pawlak Walizka światła i Tomasz Pietrzak Pospół.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Trwają przygotowania opracowania projektu planu finansowego IM na rok 2017.

2 – Trwają przygotowania do sesji literackiej związanej z publikacją nieznanych utworów literackich Rafała Wojaczka, która odbędzie się w IM – 16. 12 br.

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania książek do wydania pod kątem redakcyjnym: Marian Uherko – Paweł Krawczyk. Historia mikołowskich wodniaków, Rafał Wojaczek Utwory nieznane iWitold Wirpsza Varia – obie pozycje dotowane przez MKiDN.

 


 

Sprawozdanie za okres od 18.08 do 18.09.2016 r.

 

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 - Zorganizowaliśmy spotkanie z Genowefą Jakubowską-Fijałkowską, związane z promocją jej nowego tomu wierszy pt. Paraliż przysenny, wydanego przez IM

2 - Rozesłaliśmy zaproszenia na wrześniowy Mikołowski Zatarg Poetycki (22-23.09), nagłaśniając tę imprezę w mediach lokalnych a także ogólnopolskich.

3 - Poszerzyliśmy kolekcję zbiorów związanych z Rafałem Wojaczkiem, otrzymując na własność trzy egzemplarze jego oryginalnych tomów wierszy, zawierające dedykacje i własnoręczne poprawki poety. Dar ten został przekazany IM przez Jadwigę Hafner – mieszkankę Wiednia i znajomą poety.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania

1 - Ukończyliśmy prace merytoryczne związane z publikacją książki krytyczno - literackiej Janusza Drzewuckiego, pt. Środek ciężkości - pozycji dofinansowanej przez Zarząd ZAiKS.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 - Trwają przygotowania opracowania projektu planu finansowego IM na rok 2017.

2 - Trwają prace merytoryczne nad Kalendarzem Imprez Kulturalnych w 2017 dla Gminy i Powiatu Mikołowskiego.

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania książek do wydania pod kątem redakcyjnym: Marian Uherko -€“ Paweł Krawczyk Historia mikołowskich wodniaków, Tomasz Pietrzak pospół , Antoni Pawlak Walizka światła, Rafał Wojaczek Utwory nieznane i Witold Wirpsza Varia - obie pozycje dotowane przez MKiDN.

 


 

Sprawozdanie za okres od 18.07 do 18.08.2016 r.


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:
1 – Poeci Instytutu Mikołowskiego: Marcin Bies, Barbara Klicka, Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk wystąpili na spotkaniu poetyckim w Kawiarni Literackiej, podczas tegorocznego festiwalu muzycznego OFF - Festival w Katowicach, promując swoje książki wydane w IM, a także swoje najnowsze wiersze. Spotkanie było zorganizowane przez Instytut Książki w Krakowie.

2 – Ukończyliśmy prace merytoryczne nad programem Mikołowskiego Zatargu Poetyckiego, który odbędzie się w dniach 22-23 września w siedzibie IM oraz na mikołowskim Rynku. Informacje o tym wydarzeniu zostały zawarte na zaproszeniach, plakatach i stronach internetowych IM.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Opublikowaliśmy dwie książki poetyckie: Paraliż przysenny Genowefy Jakubowskiej- Fijałkowskiej i cargo, fracht Cezarego Domarusa.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Sporządzono kwartalne sprawozdanie o satnie nalezności na dzień 30. 06. 2016 (R6-N).

2 – Sporządzono kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30. 06.2016 r. (R6 – Z).

3 – Sporządzono sprawozdanie merytoryczne z działalności IM za I półrocze 2016 r.

4 – Sporządzono informację o wykonaniu budżetu IM za I półrocze 2016 r. w ujęciu analitycznym oraz syntetycznym.

5 – Sporządzono sprawozdanie GUS F-02/ dk na dzień 30. 06. 2016 o finansach instytucji kultury.

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania książek do wydania pod kątem redakcyjnym: Marian Uherko – Paweł Krawczyk. Historia mikołowskich wodniaków,Tomasz Pietrzak pospół , Rafała Wojaczka Utwory nieznane i Witolda Wirpszy Varia – obie pozycje dotowane przez MKiDN

 


 

Sprawozdanie za okres od 18.06 do 18.07.2016 r.


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 – Zorganizowaliśmy spotkanie promocyjne książki Aleksandra Wata Notatniki, w którym wziął udział redaktor tomu prof. Adam Dziadek z UŚ w Katowicach.

2 – Odbyła się promocja dwóch książek wydanych przez IM na terenie Polski – dotowanych przez Instytut Książki – w ramach popularyzacji działań IM: Maciej Niemiec – tom Geranium (Tomaszów Mazowiecki), Witold Wirpsza – tom Sonata i inne wiersze wiersze 1956 (Gdańsk).

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS w celu publikacji książki krytyczno - literackiej Janusza Drzewuckiego Środek ciężkości, otrzymując dofinansowanie na realizację tego zadania, w postaci pokrycia kosztów druku ( 12 000 zł).

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktury zakupu materiałów oraz usług, a także ich księgowanie.

2 – Kontynuujemy zadania wieloletnie z Instytutem Książki na wydanie książek współfinansowanych przez MKiDN na lata 2014 – 2015, zgodnie z zawartymi umowami.

3 – Prowadzimy ciągłą aktualizację naszej strony internetowej, pozyskując nowych odbiorców i nabywców naszych książek.

4 – Przygotowanie opraw graficznych dla nowych książek IM – projekt okładek i stron tytułowych.

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania książek do wydania pod kątem redakcyjnym: Marian Uherko – Paweł Krawczyk. Historia mikołowskich wodniaków, Ceazary Domarus cargo, fracht, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska Paraliż przysenny, Tomasz Pietrzak pospół , Rafała Wojaczka Utwory nieznane i Witolda Wirpszy Varia – obie pozycje dotowane przez MKiDN.


 

Sprawozdanie za okres od 18.05 do 18.06.2016 r.


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 – Zorganizowaliśmy spotkanie promocyjne książki Mariusza Dmetreckiego Mikołowskie epizody historyczne, wydanej przez IM. Spotkanie prowadził Jerzy Ciurlok.

2 – Pracownicy IM – Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk – uczestniczyli w MiędzynarodowymFestiwalu Poetyckim Miłosz 2016, biorąc udział w spotkaniu promocyjnym tomu wierszy libańskiego poety Ashura Etwebiego – gościa festiwalu – Znikające łodzie, wydanego przez IM.

3 - Tom słoweńskiego poety Urosa Zupana Niespieszna żegluga – wydany przez IM w 2015 r. - zdobył Poetycką Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej 2016. Wręczenie nagrody odbyło się podczas finałowej gali, która odbyła w Krakowie 12 czerwca, w Operze Krakowskiej.

4 – Zorganizowaliśmy wernisaż wystawy Klucz drzew – autorstwa Marka Przybyły (malarza) i Krzysztofa Szlapy (fotografika)

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Opublikowaliśmy książkę Mariusz Dmetreckiego Mikołowskie epizody historyczne.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktury zakupu materiałów oraz usług, a także ich księgowanie.

2 – Kontynuujemy zadania wieloletnie z Instytutem Książki na wydanie książek współfinansowanych przez MKiDN na lata 2014 – 2015, zgodnie z zawartymi umowami.

3 – Prowadzimy ciągłą aktualizację naszej strony internetowej, pozyskując nowych odbiorców i nabywców naszych książek.

4 – Przygotowanie opraw graficznych dla nowych książek IM – projekt okładek i stron tytułowych.

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania książek do wydania pod kątem redakcyjnym: Peter Hruska (Czechy) – Darmaty (wiersze), Marian Uherko – Paweł Krawczyk. Historia mikołowskich wodniaków, Ceazary Domarus cargo, frach, Tomasz Pietrzak posół , Rafała Wojaczka Utwory nieznane i Witolda Wirpszy Varia – obie pozycje dotowane przez MKiDN

 


 

Sprawozdanie za okres od 18.02. do 18.03. 2016 r.

 

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 – Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Joanną Lech, związane z promocją jej najnowszej książki poetyckiej Trans, wydanej przez IM

2 – Zorganizowaliśmy spotkanie poświęcone życiu i twórczości Zdzisława Jaskuły (1951-2015), wybitnego poety, tłumacza, reżysera teatralnego – przyjaciela IM.

3 - Uzyskaliśmy dotacje MKiDN na dwa wydawnictwa książkowe w 2016 r. Dwa pozostałe wydawnictwa w I naborze nie uzyskały dotacji – zostały złożone na nie odwołania.

4 – Podpisaliśmy umowę z Krakowskim Biurem Festiwalowym – Festiwal Miłosza 2016 na wydanie, promocję i reklamę książki poetyckiej Znikające łodzie Ashura Etwebiego (Syria) – uczestnika festiwalu.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Opublikowaliśmy tom wierszy Marka K. E Baczewskiego Projekt „Orfeusz”.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Naliczanie zawartych umów o dzieło i umowy zlecenie i ich wypłata.

2 – Sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej do ZUS o/ Rybnik za m-c luty 2016 i odprowadzenie należnych składek.

3 – Obliczenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – 4) za m-c luty 2016 i jej odprowadzenie na konto US w Mikołowie.

4 – Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym faktury zakupu materiałów oraz usług, a także ich księgowanie.

5 – Kontynuujemy zadania wieloletnie z Instytutem Książki na wydanie książek współfinansowanych przez MKiDN na lata 2014 – 2015, zgodnie z zawartymi umowami.

6 – Prowadzimy ciągłą aktualizację naszej strony internetowej, pozyskując nowych odbiorców i nabywców naszych książek.

7 – Przygotowanie opraw graficznych dla nowych książek IM – projekt okładek i stron tytułowych. 

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania redakcyjne związane z publikacją nowych książek: Vasyl Machno (Ukraina) – Exspres Vineza (eseje), Peter Hruska (Czechy) – Darmaty (wiersze), Marian Uherko – Paweł Krawczyk. Historia mikołowskich wodniaków.

2 – Prezentacja twórczości poetyckiej Krzysztofa Siwczyka na Międzynarodowym Festiwalu Poezji Paryż 2016 – związana z publikacją jego wybory wierszy w języku francuskim.

3 – Trwają przygotowania do Mikołowskiego Maja Poetyckiego, który odbędzie się 12 – 13. 05. Tegoroczna formuła zostanie rozszerzona o prezentację poetów śląskich na mikołowskim rynku wraz z towarzyszeniem muzyki: Tymoteusz Bies i Michał Kłaskus i połączona z prezentacją fotografii terenów poprzemysłowych Górnego Śląska, autorstwa Tomasza Ryboka. Organizatorem jest: IM i wydział Promocji UM Mikołów.

 

  


 

Sprawozdanie za okres od 18. 01 do 18.02. 2016 r.


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 - Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie Ewy Olejarz, związane z promocją jej książek poetyckich.

2 - Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie Mariusza Grzebalskiego związanie z promocja jego wyboru wierszy pt. „Dziennik rozbitka”.

3 - Zorganizowaliśmy wernisaż wystawy fotografii artystycznej Sylwii Dwornickiej pt. „Panie, panowie”.

4 -€“ Otrzymaliśmy zaproszenie do nawiązania współpracy od prof. Benjamina Paloff z Uniwersytetu Michigan (USA) i prof. Shamona Zamir z Uniwersytetu w Nowym Jorku, przy udziale Anke Reitz – kuratora wystawy The Family of Man w Luksemburgu -€“ w celu wydania książki Witolda Wirpszy pt. „Komentarze do fotografii” w Londynie w 2017 r. Wydawcą w/ w jest IM.

5. - Zgłosiliśmy książki literackie, wydane w roku 2015 przez IM, do następujących nagród literackich: Nagroda NIKENagroda GDYNIAPoetycka Nagroda SilesiusLiteracka Nagroda Juliusz.

6 - W siedzibie IM miało miejsce nagranie trailera do filmu dokumentalnego o życiu i twórczości Rafała Wojaczka, w reż Dagmary Drzazgi. Wzięli w nim udział pracowinicy IM: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 -€“ Rozliczono dotację podmiotową Gminy Mikołów z 2015 r.

2 -€“ Opracowano i złożono w UM ostateczną wersję planu finansowego na 2016 r.

3 -€“ Sporządzono informację merytoryczną oraz informacje z wykonania budżetu IM za rok 2015.

4 -€“ Sporządzono sprawozdania GUS o działalności wystawienniczej oraz sprawozdanie o sytuacji finansowej jednostki kultury za 2015 rok.

5 -€“ Sporządzono sprawozdanie do Urzędu Skarbowego w Mikołowie o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 rok (PIT-4R) oraz sporządzono informację o dochodach, a także o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 rok dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

6 -€“ Opublikowaliśmy tom wierszy Joanny Lech pt. „Trans”.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy

1 -€“ Naliczanie zawartych umów o dzieło i umowy zlecenie i ich wypłata.

2 -€“ Sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej do ZUS o/ Rybnik za m-c styczeń 2016 i odprowadzenie należnych składek.

3 -€“ Obliczenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – 4) za m-c styczeń 2016 i jej odprowadzenie na konto US w Mikołowie.

4 -€“ Sprawdzono pod względem mertorycznym oraz formalno-rachunkowym faktury zakupu materiałów oraz usług, a także ich księgowanie.

5 -€“ Kontynuujemy zadania wieloletnie z Instytutem Książki na wydanie książek współfinansowanych przez MKiDN na lata 2014 – 2015, zgodnie z zawartymi umowami.

6 -€“ Prowadzimy ciągłą aktualizację naszej strony internetowej, pozyskując nowych odbiorców i nabywców naszych książek.

7 -€“ Przygotowanie opraw graficznych dla nowych książek IM – projekt okładek i stron tytułowych. 

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania redakcyjne związane z publikacją nowych książek: Vasyl Machno (Ukraina) – Exspres Vineza (eseje) i Marek K. E Baczewski Projekt Orfeusz (wiersze).

  


 

Sprawozdanie za okres od 20.12.2015 r. do 18.01.2016 r.


A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 - Zorganizowaliśmy promocje tomu wierszy Tadeusza Kijonki Słowo w słowo, którego wydawcą jest IM ( 15.01)

2 - Pracownicy IM: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk wzięli udział w imprezie związanej z życiem i twórczością Rafała Wojaczka w Kędzierzynie – Koźlu. W pierwszej części miało miejsce nadanie imienia R. Wojaczka tamtejszemu rondu, w drugiej odbyła się konferencja naukowa poświęcona twórczości R. Wojaczka, w której – oprócz pracowników IM – udział wzięli badacze literatury: dr Konrad Wojtyła i prof. Romuald Cudak (16.01)

3 - Rozliczyliśmy 4 umowy na wydawnictwa książkowe, które ukazały się w 2013 roku, 4 umowy z 2014 r. oraz 2 umowy na wydawnictwa książkowe z 2015 r. Rozliczenie dotyczyło środków finansowych MKiDN oraz własnych własnych środków finansowych koniecznych do realizacji w/w zadań.

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 - Zakończyliśmy wszystkie zadania związane z ukazaniem się książek : Stary kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Śnieżnej autorstwa R. Szendzielarza oraz Historyczne epizody Mikołowa autorstwa M. Dmetreckiego.

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 -€“ Naliczanie zawartych umów o dzieło i umowy zlecenie i ich wypłata.

2 -€“ Sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej do ZUS o/ Rybnik za m-c grudzień 2015 i odprowadzenie należnych składek.

3 -€“ Obliczenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT -€“ 4) za m-c grudzień 2015. i jej odprowadzenie na konto US w Mikołowie.

4 -€“ Sprawdzono pod względem mertorycznym oraz formalno-rachunkowym faktury zakupu materiałów oraz usług, a także ich księgowanie.

5 -€“ Kontynuujemy zadania wieloletnie z Instytutem Książki na wydanie książek współfinansowanych przez MKiDN na lata 2014 -€“ 2015, zgodnie z zawartymi umowami.

6 -€“ Prowadzimy ciągłą aktualizację naszej strony internetowej, pozyskując nowych odbiorców i nabywców naszych książek.

7 -€“ Przygotowanie opraw graficznych dla nowych książek IM – projekt okładek i stron tytułowych. 

 

D - inne:

1- Trwają przygotowania redakcyjne związane z publikacją nowych książek: Vasyl Machno (Ukraina) €“ Exspres Vineza (eseje) i Joanna Lech Trans(poezja). 

 

 

 


 

Sprawozdanie za okres od 20.11 do 20.12.2015 r.

 

A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1 – Zorganizowaliśmy II część Roku Rafała Wojaczka w Instytucie Mikołowskim – 70 rocznica urodzin poety w dniach 3-4. 12. 2015. Podczas dwu dniowych imprez miał miejsce koncert poezji śpiewanej Dariusza Wsilewskiego do wierszy Rafała Wojaczka, spotkanie z badaczem twórczości R. Wojaczka Konradem Wojtyłą, XXIV Turniej Jednego Wiersza im. R. Wojaczka, czytanie wierszy R. Wojaczka przez poetów śląskich.

2 – Wystawa Tomasza Grzyba Dom Rafała Wojaczka – praca architektoniczna przedstawiająca fikcyjny dom poety, wpisany w urbanistykę Mikołowa.

3 - Złożyliśmy 4 wnioski na dofinansowanie naszych wydawnictw książkowych w 2016 do Instytutu Książki w Krakowie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4 – Zorganizowaliśmy spotkanie autorskie promujące nowe tomy poetyckie – wydane przez IM – z Arkadiuszem Kremzą – tom: Sterownia i Jerzym Suchankiem tom: Wduszenie (18. 12.2015).

 

B - Zakończyliśmy w tym okresie ważne zadania:

1 – Udział w festiwalu literackim w Łodzi pt. Puls Literatury, na którym odbyły się dwa spotkania promujące działalność IM – spotkanie wokół twórczości R. Wojaczka, spotkanie promujące książkę P. Marcinkiewicza Oni przybyli, żeby zniszczyć Amerykę. Poezja Johna Ashberego na tle współczesnych awangard amerykańskich (wyd. IM, 2014)

2 – Publikacja przez IM następujących książek:

a) Jerzy Jarniewicz Podsłuchy i podglądy (dofinansowanie przez MKiDN)

b) Tadeusz Kijonka Słowo w słowo (dofinansowanie z Urzędu Miasta Katowice)

c) Arkadiusz Kremza Sterownia

d) Jerzy Suchanek Wduszenie

e) Joanna Lech Trans

f) Ryszar Szendzielarz Monografia Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie

 

C - Kontynuujemy i standardowo prowadzimy:

1 – Naliczanie zawartych umów o dzieło i umowy zlecenie i ich wypłata.

2 – Sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej do ZUS o/ Rybnik za m-c listopad 2015 i odprowadzenie należnych składek.

3 – Obliczenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT – 4) za m-c listopad br. i jej odprowadzenie na konto US w Mikołowie.

4 – Sprawdzono pod względem mertorycznym oraz formalno-rachunkowym faktury zakupu materiałów oraz usług, a także ich księgowanie.

5 – Kontynuujemy zadania wieloletnie z Instytutem Książki na wydanie książek współfinansowanych przez MKiDN na lata 2014 – 2015, zgodnie z zawartymi umowami.

6 – Prowadzimy ciągłą aktualizację naszej strony internetowej, pozyskując nowych odbiorców i nabywców naszych książek.

7 – Przygotowanie opraw graficznych dla nowych książek IM – projekt okładek i stron tytułowych. 

 

D - inne:

1 – Trwają ustalenia związane z wyborem książek, które chcielibyśmy wydać w roku przyszłym, a także rozpoczęliśmy prace nad programem merytorycznym na rok 2016.