Arkadiusz Kremza

Urodzony w 1975 r. w Mikołowie.

Autor tomów wierszy:

Bloki (1997),

Hocki-klocki (2000),

Brania (2003),

Pukanie ziemi (Mamiko, 2006),

Wiersze z wody i żelaza (Instytut Mikołowski, 2012),

Sterownia (Instytut Mikołowski 2015)

Stacje (Instytut Mikołowski 2017)

poematu Ludzie wewnętrzni (Instytut Mikołowski, 2009),

mikroprozy Człowiek O. (Instytut Mikołowski, 2020).

Laureat Nagrody Otoczaka 2013 za tom Wiersze z wody i żelaza.

 


 

helios

 

Bez kwitów na wysokie teorie.

Bez kwitków na niskie. Dwie

 

planety zamiast piersi sąsiadki

będącej nagle sercem słonecznego

układu tej ulicy. Więzi na pokojach

 

te wszystkie szlachetne pierwiastki

bliźniaczka mojej kamienicy. Teraz

puszczam sąsiadce dyskretne kometki.

 

Ostrożnie jak choinkę w oczach

ją rozbieram. Coś strzela w powietrzu.

Meteor jaskółki zwiastując deszcz

 

ten krótki dystans zadziera. Słońce staje

za kominem. Woda pokrywa wszystko.

I wszystko w tej cieczy brodzi.

 

Bez kwitów na wysokie teorie.

Bez kwitków na niskie. Nowy

układ błysnął i cicho podchodzi