Aktualności

ZAPRASZAMY W LUTYM DO INSTYTUTU MIKOŁOWSKIEGO!
Zapraszamy : 07.02.2020 godz. 18:00
Spotkanie z prof. DARIUSZEM PAWELCEM związane z premierą książki WITOLDA WIRPSZY „Umieralnia i inne utwory dramatyczne” (wyd. IM, 2019).
Zapraszamy : 31.01.2020 godz. 18:00
Zapraszamy - 31 stycznia 2020 r., godz. 18:00
Spotkanie z cyklu SERYJNI POECI związane z nowymi książkami poetyckimi: TOMASZ BĄK "Bailout" i SZCZEPAN KOPYT "na giełdach nadprodukcji pikują akcje przetrwania" (wyd. WBPiCAK Poznań).
Zapraszamy : 17.01.2020 godz. 18:00
Zapraszamy - 17.01.2020 r., godz. 18:00
ZAPRASZAMY W STYCZNIU DO INSTYTUTU MIKOŁOWSKIEGO.
Zapraszamy : 17.01.2020 godz. 18:00
Spotkanie autorskie związane z promocją nowych książek poetyckich wydanych przez IM: AGATA CICHY "Piołun", EWA OLEJARZ "Mongolski cyrk", JOANNA OPAREK "mocne skóry białe płótna", KARINA STEMPEL "Wnioski z badań terenowych"
Zapraszamy : 13.12.2019 godz. 18:00
 ZAPRASZAMY - 13 grudnia 2019 godz. 18:00
6 grudnia, godz. 18:00 - Urodziny Rafała Wojaczka i XXVIII Turniej Jednego Wiersza im. R. Wojaczka
Zapraszamy : 06.12.2019 godz. 18:00
W programie:   - Spotkanie z redaktorami książki "Rafał Wojaczek Listy miłosne i nie" - Stanisławem Beresiem i Dagną Cichoń 
ZAPRASZAMY W GRUDNIU DO INSTYTUTU MIKOŁOWSKIEGO.
Zapraszamy : 06.12.2019 godz. 18:00
Spotkanie z prof. PAWŁEM PIENIĄŻKIEM związane z promocją książek Friedricha Nietzschego „Poza dobrem i złem. Z genealogii moralności” i „Notatki z lat 1882-1884” (wyd. Officyna, Łódź).
Zapraszamy : 29.11.2019 godz. 18:00
Zapraszamy - 29.11.2019 r., godz. 18:00. Wstęp - wolny!
21-22.11.2019 r. - XX-lecie INSTYTUTU MIKOŁOWSKIEGO im. Rafała Wojaczka
Zapraszamy : 21.11.2019 godz. 18:00
 
Spotkanie z cyklu SERYJNI POECI - Rafał SKONIECZNY "Duża muzyka" i Przemysław OWCZAREK "Ekoton".
Zapraszamy : 14.11.2019 godz. 18:00
Zapraszamy - 14 listopada 2019,godz. 18:00