Aktualności

Spotkanie autorskie WALDEMARA JOCHERA związane z promocją tomu wierszy "Przetrwalnik" (wyd. Rozdzielczość Chleba, 2015)
Zapraszamy : 06.05.2016 godz. 18:00
Prowadzenie: Maciej Melecki
XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka
Zapraszamy : 13.05.2016 godz. 17:00
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Zapraszamy na spotkanie poświęcone życiu i twórczości ZDZISŁAWA JASKUŁY (1951-2015) związane z promocją jego książki "Maszyna do pisania. Widziane ze Wschodniej" (Wyd. OD DO, Łódź, 2015).
Zapraszamy : 18.03.2016 godz. 18:00
W spotkaniu weźmie udział SŁAWA LISIECKA (żona i wydawca).
Spotkanie z Markiem Krystianem Emanuelem BACZEWSKIM związane z promocją jego nowego tomu wierszy Projekt "Orfeusz".
Zapraszamy : 15.04.2016 godz. 18:00
 Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk
Spotkanie związane z promocją książki JULIANA KORNHAUSERA "Tylko błędy są żywe" (wybór wierszy), Wydawnictwo WBPiCAK Poznań 2015.
Zapraszamy : 08.04.2016 godz. 18:00
W spotkaniu udział wezmą: Michał Larek (autor wyboru), Jakub Kornhauser i Jerzy Borowczyk.
Zapraszamy na wystawę fotografii ADAMA SIKORY „I `m happy”
Zapraszamy : 01.04.2016 godz. 18:00
ADAM SIKORA – operator filmowy, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz i fotografik. Rok rocznie w Instytucie Mikołowskim wystawia swoje prace. Mieszka w Mikołowie. 
Zapraszamy na spotkanie autorskie JOANNY LECH związane z promocją jej tomu wierszy "Trans" (wyd. IM, 2016)
Zapraszamy : 04.03.2016 godz. 18:00
Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk
Zapraszamy na spotkanie autorskie z MARIUSZEM GRZEBALSKIM związane z promocją wyboru wierszy pt. "Dziennik pokładowy" (wyd. WBPiCAK, Poznań 2015).
Zapraszamy : 19.02.2016 godz. 18:00
Prowadzenie: Krzysztof Siwczyk 
Zapraszamy na wystawę fotografii SYLWII DWORNICKIEJ - "Panie, Panowie".
Zapraszamy : 12.02.2016 godz. 18:00
SYLWIA DWORNICKA – urodzona w Rybniku, mieszka w Cieszynie. Uczestniczka wystaw indywidualnych i zbiorowych. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi w zakresie fotografii.
Spotkanie autorskie EWY OLEJARZ, związane z promocją tomów wierszy: "Milczenie placu zabaw" (Biblioteka Toposu, 2015) i "Pfu!" (Fundacja Duży Format, 2015)
Zapraszamy : 29.01.2016 godz. 18:00
Prowadzenie: Sabina Waszut